Puase haur & style Halmstad

Hairtalk extensions


Hairtalk är världens mest skonsamma extensions.
Med sin patenterade och hållbara tejplösning så bibehåller Hairtalk hårets kvalitet när det är förlängt. Hairtalk består av 100% indiskt Remy hår, och är Etiskt handlat hår. Etisk handel är ett internt regelverk som strävar efter att agera på ett etiskt och socialt hållbart sätt.

Hairtalk följer ständigt upp att arbetsvilkoren följs med regelrätta löner, arbetsförhållanden och att inget barnarbete förkommer samt att inga lagar bryts genom kedjan. Samt att våra underleverantörer till våra leverantörer gör detsamma.

Hairtalk finns endast på godkända salonger, dessa salongerna har utbildats och kvalitetskontrollerats av vårt team. Detta för att säkra din upplevelse av att använda Hairtalk. Du är säker på bästa möjliga resultat eftersom det skräddarsys efter dina behov. Det kräver inga speciella eller avancerade verktyg. Inga enskilda knölar, partier eller värme som kan skada håret eller orsaka onödigt slitage. Hairtalk är så skonsamt att det passar till de allra tunnaste håren. Hairtalk kan återanvändas och du kan sätta om det gång på gång utan att skada ditt eget hår. Håret sitter i ungefär 6 till 8 veckor sedan flyttas de upp med ny tejp. Hairtalk är snabbt, enkelt och genialt!

Välkommen in för en kostnadsfri konsultation!